Гаранции

Какво става след приключване на обекта?

Отворете темата, която ви интересува.


777-2Парадор- Германия, като производител дава гаранция за своите продукти.

В зависимост от категоризацията тя е както следва за ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ:

Basic 11-5 10 години,

Classic 3060, Trendtime (всички серии) и Eco Balance 25 години.

За ЛАМИНИРАНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ, в жилищни помещения:

Basic 12 години,

Eco Balance 15 или 20 години, в зависимост от модела,

Classic, Trendtime неограничена във времето.

За помещения в обществени сгради гаранцията е 5 години.

Същност и срок на гаранцията

„НАТИФ“ ООД, декларира че положената подова настилка запазва настоящите си качества за срок от 5 (пет) години, от подписването на протокола, с изключение  на обичайното износване и овехтяване на финишната обработка на подовата настилка. Недостатъци и дефекти възникнали в гаранционния срок се отстраняват за сметка на дружеството, освен в следните случаи

Отпадане на гаранцията

-дефекти възникнали в следствие полагане на подовата настилка в неподходящи помещения- подземни помещения, помещения, които не се използват за жилищни нужди, помещения с лъчисто подово отопление, помещения с предварително изпълнена от друг изпълнител замазка

-дефекти възникнали вследствие на неподходящи условия на обекта- неподходяща температура, неподходяща относителна влажност на въздуха, резки промени на температурата на обекта, необитаемост, липса на проветрение на обекта, слънчеви лъчи (потъмняване)- не се покриват щети от промяна на цвета на настилката вследствие на излагане на UV лъчи, нормално е експозицията на слънчева светлина да предизвика промяна в  оцветяването на всеки дървен под

-дефекти възникнали вследствие на неправилна експлоатация на подовата настилка- необходимо изчакване от 72 часа при полагане на лак, при покриване с найлон продължително време, повреди предизвикани от абразиви, удари с тежки предмети, падане на остри предмети, интервенция от страна на домашни любимци, течове наводнения и природни бедствия, при частично или пълно отлепване и други дефекти на замазката (основата), в случаите когато не изпълнена от дружеството.

-неспазване на описаните инструкции за експлоатация и поддръжка

-при ремонтни дейности извършени от неупълномощени лица

-дървото е естествен продукт, който се разширява и свива при промяна на влажността, съответно нормалното разширение и свиване, което води до незначителни разделяния между подовите дъски не се обхваща от тази гаранция

Правила за експлоатация и поддръжка

-оптималните експлоатационни условия в помещенията, в които е положена подовата настилка са- стайна температура между 15 и 25 С° и относителна влажност на въздуха между 50 и 60 %

-сухо почистване- абразивните частици (пясък, стъкло, прах и др.) се отстраняват с прахосмукачка

-мокро почистване-  да се използва специален препарат, препоръчан от изпълнителя. Използва се добре изтискан  влажен парцал или подочистачка, върху които се пръска малко количество от препарата. Препоръчително е третирането на повърхността с полища кърпа. Почистването на повърхностите  веднъж седмично е минимално условие за поддръжка

-да не се използват домакински почистващи препарати, сапун на мазна основа, оцет, абразивни чистители, телени четки

-да се избягва изливане и задържане на вода  върху настилката- необходимо незабавно подсушаване

-поставете изтривалки на входа и не влизайте с мръсни обувки, в подметките обикновено се набиват малки камъчета

-използвайте меки подложки под краката и подпорите на мебелите

-избирайте столове с меки колелца, триенето в определен район води до засилено износване на финишната обработка на подовата настилка

-обувки с остри токове  не се препоръчват, лаковото покритие не променя твърдостта на дървото и е възможна появата на следи

-не плъзгайте тежки предмети или мебели

-пазете дървената повърхност от пряка слънчева светлина, дървото потъмнява, при наличие на килим е добре да се отстранява за известно време иначе може да се получи разлика в оцветяването на настилката под килима и извън него

Процедура по рекламация

При възникване на дефект или неизправност (повреда) по време на периода на действие на гаранцията, в срок до 14 (четиринадесет) дни от възникването, преди всяко въздействие върху настилката Възложителят уведомява Извълнителя- „НАТИФ“ ООД, 1504 София, ул. Тракия 40, e-mail: office@natif.bg, тел. 0887 264 106.

В 7 (седем) дневен срок от настъпване на събитието Изпълнителят изпраща свой консултант за оглед на обекта, съставя се протокол за рекламация.

Дружеството не изплаща компенсации за складови разходи, разходи по превоз, за демонтаж и монтаж на мебели, хотелски разходи или за загуба на време и блага при рекламация и извършване на гаранционен ремонт.

Процедура по ремонти и допустимост на дефекти.

При установяване на гаранционен дефект на подовата настилка Изпълнителят се задължава да го отстрани в рамките на 30 (тридесет) дни.

При извършване на ремонтни СМР след приключването им са допустими визуални различия между отремонтираната и старата настилка.